Biz hakda

Bilen17köp ýyllap dowam eden tagallalary bilen, Zhongçeng köp mukdarda eksport dolanyşygy bilen çyra enjamlaryny ýöriteleşdirilen öndürijä öwrüldi.Zhongçeng berk QC ulgamyny ornaşdyrdy we aldyISO9001, CE we ULşahadatnamalary.

Biz hödürleýärisOEM & ODMähli alyjylar üçin hyzmat we önümler esasan dünýäniň 36 ýurdunda we sebitinde satylan eksport üçin.Siziň takyk talaplaryňyza laýyklaşdyrylan dizaýnlarda ýöriteleşýäris we häzirki zaman, senagat, häzirki zaman, adaty stil we ş.m. ýaly köp sanly yşyklandyryş dizaýnlaryny hödürleýäris.